Afspraak maken

Warmtebedrijf Westland sluit dit jaar eerste glastuinbouwbedrijven aan

Warmtebedrijf Westland (WBW) wil nog dit jaar de eerste glastuinbouwbedrijven aansluiten op een eigen netwerk, waarmee WBW de kassen in Nederlands grootste glastuinbouwgebied gaat voorzien van warmte, CO2, gietwater en data.

WBW zal zelf een warmte distributienet aanleggen, en zal later aansluiten op het nog aan te leggen restwarmte transportnet. In eerste instantie zal de warmte komen van geothermie bronnen. WBW is al geruime tijd een onderzoek gestart met een grote partij die onlangs vergunningen heeft gekregen om naar aardwarmte te boren.

Warmtebedrijf Westland wil de glastuinbouwbedrijven in het gebied verduurzamen en van het gas af halen. Nu produceren de tuinders via hun gasgestookte WKK-installaties (warmtekrachtkoppeling) echter niet alleen warmte voor de kassen, maar ook CO2 en stroom. Ook het gietwater is een punt van zorg, waarbij in een samenwerking met Evides Industriewater naar een oplossing is gezocht.
,,Om de glastuinbouw in het Westland te verduurzamen en gasloos te maken is dus een totaaloplossing nodig. Met alleen warmte leveren ben je er nog niet. Je moet ook CO2, gietwater en stroom kunnen leveren. Dat is de enige manier die gaat lukken als je het Westland van het gas af wilt hebben”, stelt directeur Arie Smits van WBW, die sinds 1 januari is aangetreden.

Samen met partners en investeerders start WBW dit jaar met de aanleg van een eigen warmtenetwerk in het Westland. Parallel daaraan wordt samen met partner Evides Industriewater een leidingnet voor gietwater, en met een groot bedrijf uit de Rotterdamse haven als leverancier een leidingnet voor CO2, aangelegd. Hierdoor zal er een twee leidingsysteem voor CO2 ontstaan. Tegelijkertijd worden er kabels gelegd voor datatransport. Na toekenning voor SDE+-subsidie zal WBW spoedig beginnen met de aanleg van de systemen.

WBW neemt samen met een aantal geothermie-coöperaties, ETP en LTO ook deel aan het WarmteSysteem Westland, het geplande regionale distributienetwerk waarmee diverse warmtebronnen in het Westland met elkaar verbonden worden. Onder leiding van de gemeenten Westland en Midden Delfland worden diverse initiatieven op elkaar afgestemd.

Zelf heeft WBW al tientallen contracten afgesloten met glastuinbouwbedrijven die in de aanpak geloven en het hele pakket willen afnemen. ,,Die zitten al jaren te wachten, maar eind dit jaar kunnen we de eerste bedrijven gaan aansluiten op ons net. Dankzij onze eigen plannen kunnen we dit een stuk sneller realiseren dan andere partijen”, zegt Smits.

Samen met onze klanten in het Westland en partners kunnen we een goed systeem gaan bouwen. Wij hebben vertrouwen in een gasloos systeem.