Afspraak maken

Warmtebedrijf Westland krijgt nieuwe impuls na overname door Yeager Energy

28 juni 2021 – Warmtebedrijf Westland is overgenomen door geothermie en warmtenetwerk operator Yeager Energy en krijgt hiermee een nieuwe financi le en technische impuls om haar ambities in het Westland waar te maken.

Warmtebedrijf Westland Ontwikkeling B.V. zet zich al geruime tijd in voor de voorziening van duurzame warmte en levering van CO2, gietwater en glasvezel in het Westland. De overname van Warmtebedrijf Westland door Yeager Energy B.V. voorziet het bedrijf van de financi le middelen en technische kennis om haar ambities verder waar te gaan maken. De handelsnaam Warmtebedrijf Westland zal behouden blijven.

Warmtebedrijf Westland neemt deel in het aardwarmteproject ‘Aardwarmte Delfland’ in De Lier, samen met partners Shell Geothermal B.V. en A. de Bruijn en Zn. B.V. en Harting Holland B.V. Het doel is om een aardwarmtesysteem en een warmtenetwerk te realiseren. Voor dit project is er tussen de partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend en is een SDE+ subsidie reeds verkregen. De verwachting is dat de eerste warmtelevering tegen het einde van 2023 kan gaan plaatsvinden.

Daarnaast ziet Warmtebedrijf Westland kansen om bij de aanleg van het warmtenetwerk tevens de levering van CO2, gietwater en glasvezel te gaan realiseren. Hiervoor vinden al de eerste onderzoeken en verkennende gesprekken met diverse partijen plaats.

Over Yeager Energy
Yeager Energy B.V. is een ontwikkelaar en operator van geothermiesystemen en warmtenetwerken. Yeager Energy streeft een ge ntegreerde aanpak van de hele warmte waardeketen na, vanaf de bron (geothermie en andere bronnen van duurzame warmte) in combinatie met warmtenetwerken voor een duurzame en effectieve warmtelevering tot de klant (‘source to sales’). Daarnaast ziet Yeager Energy mogelijkheden om de levering van warmte te combineren met het leveren van andere producten en diensten. De overname van Warmtebedrijf Westland past in deze strategie.

Voor verdere informatie:

Warmtebedrijf Westland
W https://www.warmtewestland.nl
E pers@warmtewestland.nl

Yeager Energy
W https://yeager-energy.com/
E info@yeager-energy.com