Afspraak maken

Updating the Future

Future RapportHet Havenbedrijf nam de unieke stap om de Club van Rome te vragen een antwoord te formuleren op onderstaande vraag. Het Havenbedrijf deed dit ook om een beeld te krijgen van de mogelijke ontwikkelingen in de tweede helft van deze eeuw. Er zijn nauwelijks modellen, anders dan die van de Club van Rome, die zo ver vooruit kijken en daarbij verschillende ontwikkelingen in samenhang bezien. Op basis van de modellen uit het rapport Grenzen aan de Groei zijn scenario’s ontwikkeld. Die schetsen mogelijke toekomsten voor de haven en laten zien welke opgave nodig is om tot een robuuste, duurzame ontwikkeling te komen. Het rapport ‘De toekomst herzien’ geeft daarmee een antwoord op de vraag: wat moeten we nu doen om straks de boot niet te missen.

download