Afspraak maken

Over ons

Warmtebedrijf Westland is een initiatief van en voor Westlandse ondernemers. Samen zorgen we voor een duurzaam Westland; een bloeiende greenport om te werken en te wonen. En wij zijn niet alleen praters, maar juist ook doeners. We bieden een innovatie die de glastuinbouw gasvrij en toekomstklaar maakt. Een betaalbare energieoplossing voor de Westlandse ondernemers, zonder grote investeringen vooraf. Aangesloten op ons open warmtenet vanuit de Rotterdamse haven kunnen telers in plaats van gas gebruikmaken van duurzame warmtebronnen. Onze ambitie is de regio vanaf 21 oktober 2022 aan te sluiten op warmte, CO2, gietwater en glasvezel.

Visie & Missie

Onze missie is telers zo snel mogelijk toegang te bieden tot alternatieve mogelijkheden voor het telen van de toekomst. Onze visie is een duurzame en betaalbare nieuwe optie voor de Westlandse glastuinbouw: circulaire warmte in de vorm van restwarmte uit de Rotterdamse haven, gecombineerd met geothermie. We bieden een compleet pakket met warmte, CO2, gietwater en glasvezel aan.

Samenwerkende partners
Hofman New Business
Gerard Hofman van Hofman New Business gelooft in duurzaam ondernemen. Zonnepanelen, isolatie- en ventilatiesystemen, klimaatbeheersing en een open warmtenet voor de Westlandse glastuinbouw – dat is waar hij voor staat. Als rasechte Westlandse ondernemer kijkt hij altijd eerst naar wat zijn regio nodig heeft. Zijn familie onderneemt, woont en leeft al 160 jaar met veel plezier in Westland en daar blijft Hofman zich graag voor inzetten.
Evides Industriewater
Evides Industriewater wil duurzame oplossingen op het gebied van proceswater, afvalwaterzuivering en waterhergebruik beschikbaar maken voor zoveel mogelijk bedrijven. Dat maakt bedrijfsprocessen efficiënter en draagt tegelijkertijd bij aan een beter milieu. Een centrale gietwatervoorziening zorgt bij toenemende verzilting voor continuïteit en minder impact op het grondwaterniveau. Evides Industriewater is partner van Warmtebedrijf Westland en brengt, naast de kennis van productie, de levering van gekwalificeerd proceswater en de warmte-uitkoppeling in.