Afspraak maken

Nieuwe stap in warmtetransitie Westland

Nieuwe stap in warmtetransitie Westland

MAASDIJK, 11 september 2020 – Harting Holland, De Bruijn Tomaten en Warmtebedrijf Westland onderzoeken samen met Shell de mogelijkheden voor het uitbreiden van de bestaande aardwarmtewinning ‘De Lier’ met een installatie voor geothermie. De toekenning van SDE+ in augustus 2020 vormt voor de betrokken partijen het startsein voor de volgende fase in het onderzoek. Uitbreiding van de bestaande aardwarmtewinning met 45 MW betekent een verviervoudiging van de huidige warmtewinning in de Lier, een flinke stap voor de Westlandse warmtetransitie.

De komende tijd zoeken de betrokken partijen contact met afnemers en uitvoerders. Met hen hopen ze onder meer de warmtebehoefte te inventariseren en te ontdekken hoe bestaande en nieuwe infrastructuur is te gebruiken. De betrokken partijen willen verder onderzoeken of de aardwarmte kan worden ingezet om woonkernen in de omgeving te verduurzamen. Hiertoe zoeken ze aansluiting met het energietransitiebeleid van de omliggende gemeentes.

Aardwarmtebron
In de plaats De Lier hebben Harting Holland en De Bruijn Tomaten samen al een aardwarmtebron ontwikkeld die duurzame warmte levert aan glastuinbouwbedrijven. De bedoeling is dat de nieuwe, extra warmtebron(nen) aan nog meer partijen in De Lier en omgeving duurzame warmte gaan leveren. Dat zou moeten gaan via een met het Warmtebedrijf Westland ontwikkeld netwerk waarop ook andere bronnen van aardwarmte en restwarmte kunnen worden aangesloten middels WarmteSysteem Westland. Warmtebedrijf Westland onderzoekt ook de mogelijkheden om tegelijkertijd nieuwe infrastructuur aan te leggen voor transport van CO2, gietwater en digitaal dataverkeer.