Afspraak maken

Duurzamer telen in Westland vanaf 2022

Warmtebedrijf Westland en Evides Industriewater bundelen de krachten voor hergebruik van warmte, CO2 en de levering van gietwater aan Westlandse tuinbouw. Hiermee spelen de twee organisaties in op de behoefte van ondernemers in de regio om duurzamer te gaan telen.

Met restwarmte en CO2 uit de Rotterdamse haven is de tuinbouwsector in het Westland in staat om de productie van groente, fruit, planten en bloemen te verduurzamen met behoud van stabiele prijzen. Een centrale gietwatervoorziening zorgt bij toenemende verzilting voor continuïteit en minder impact op het grondwaterniveau.

Ambitie
Warmtebedrijf Westland en Evides Industriewater gaan samen de mogelijkheden verkennen om infrastructuur te ontwikkelen om gietwater beschikbaar te maken voor Westlandse glastuinbouw. Dit volgt met de aanleg van benodigde infrastructuur voor warmte en CO2.

De ambitie is om de telers vanaf 21 oktober 2022 toegang te geven tot warmte, CO2 en gietwater. Samen werken we aan een gezonde en duurzame bedrijfsvoering van alle partijen en een bloeiende greenport.

Warmtebedrijf Westland breidt hiermee haar focus op restwarmte en geothermie uit. Evides Industriewater levert de kennis van productie en levering van gekwalificeerd proceswater en van de warmte-uitkoppeling.