Afspraak maken

Duurzame tuinbouw

Telen zonder gas. Het kan. En het móét ook – om geld te besparen en om de luchtkwaliteit in onze regio gezond te houden. Capaciteit is wel een issue, want de Westlandse glastuinbouw heeft een enorme hoeveelheid warmte nodig om te kunnen opereren. Geothermie alleen is nu onvoldoende om de kassen warm te houden; daarom putten wij daarnaast ook uit een andere circulaire bron: restwarmte uit de Rotterdamse haven. Een combinatie van warmte, waarmee we het glastuinbouwbedrijven mogelijk maken duurzamer te telen en nu alvast klaar te zijn voor de toekomst. Een grote stap in de richting van het jaar 2040 waarin de sector vanuit de kas geen toename van de hoeveelheid CO2 in de lucht meer wil laten plaatsvinden.

Met een open netwerk waar elke warmteaanbieder aan kan leveren, sluiten we aan op de duurzame energiemix van zon, wind en geothermiebronnen. De komende jaren willen we op deze manier een zo groot mogelijk deel van de tuinbouwbedrijven voorzien van warmte, CO2 en gietwater. Door het circulaire karakter is het aanbod constant en betrouwbaar – bij ons gaat de kraan nooit dicht. En het is een voordelige oplossing, zowel voor Westlandse glastuinbouwbedrijven als voor de Rotterdamse industrie. Het energetisch rendement van de leverancier gaat omhoog en de kosten van de afnemer gaan omlaag. Een echte win-win!