Afspraak maken

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Warmtebedrijf Westland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Warmtebedrijf Westland. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door Warmtebedrijf Westland met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein Warmtebedrijf Westland, die geen eigendom zijn van Warmtebedrijf Westland, maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Warmtebedrijf Westland. Hoewel Warmtebedrijf Westland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Warmtebedrijf Westland worden onderhouden wordt afgewezen.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.warmtewestland.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Warmtebedrijf Westland te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Warmtebedrijf Westland -website verkregen is.