Afspraak maken

DCMR rapport

De DCMR heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland een studie uitgevoerd naar NOx emissies van de glastuinbouw in en ten noorden van het Rijnmondgebied. De studie toont aan dat NOx (en met name directe NO2) emissies op dit moment worden onderschat in het nationale en regionale emissiebeeld en een belangrijke impact hebben op de NO2 concentraties in en om glastuinbouwgebieden.

download